Noreco gjør gassfunn

Stavanger, 21 May, 2008: Norwegian Energy Company ASA (OSE:NOR),
Det er påvist gass i den første letebrønnen på Galtvortprospektet, hvor Noreco har en eierandel på 17.5%. Boring på lisensen pågår fortsatt, og størrelsen på funnet er foreløpig ikke avklart.
  • Vi er meget fornøyd med de oppløftende resultatene fra Galtvort-brønnen. Dette åpner ytterligere muligheter i et spennende område i midt-Norge, sier administrerende direktør i Noreco, Scott Kerr.
En sidestegsbrønn vil nå bli boret på det nordlige segmentet av Galtvort-prospektet. En ny letebrønn på Gygrid prospektet i den samme lisensen skal bores i 1. kvartal 2009.
Fakta om brønn 6407/8-4 S
StatoilHydro Petroleum AS, operatør av utvinningstillatelse 348, er i ferd med å avslutte boringen av undersøkelsesbrønn 6407/8-4 S. Brønnen er lokalisert 30 kilometer nordøst for Njordfeltet og 9 kilometer nordvest for Draugenfeltet i Norskehavet.
Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i midtre til nedre jura reservoarbergarter i det sørlige segmentet av det såkalte "Galtvortprospektet". Brønnen påviste gass i sandsteiner i mellomjura. Størrelsen på funnet er foreløpig ikke avklart. Det skal bores en sidestegsbrønn inn i det nordlige segmentet umiddelbart etter avslutning av funnbrønnen. Det er ikke foretatt formasjonstesting i brønnen, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking av reservoaret.
Dette er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 348, som ble tildelt i TFO 2004. Brønnen ble boret til et vertikalt dyp av 2632 meter under havflaten, og ble avsluttet i bergarter tilhørende Åreformasjonen fra nedre jura.
Havdypet ved brønnlokaliteten er 266 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt. Brønn 6407/8-4 S ble boret av boreinnretningen West Alpha som nå skal fortsette boring av sidestegsbrønn 6407/8-4 A på det nordlige segmentet av "Galtvortprospektet".
Noreco kjøpte sin 17.5% andel i utvinningstillatelse 348 i 2006. De andre lisenspartnerne er StatoilHydro (30%), Gaz de France Norge AS (20%), E.ON Ruhrgas Norge AS (17.5%), Endeavour Energy Norge AS (7.5%) og Petoro (7.5%).
 
For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Scott Kerr, administrerende direktør (+47 992 83 890)
Einar Gjelsvik, direktør for investorkontakt (+47 992 83 856)

Abonner