Noreco gjør nytt oljefunn

 Stavanger, 23. oktober, 2008: Norwegian Energy Company ASA (Noreco - OSE:NOR),
Det er funnet olje i Knockandoo-Taliskerbrønnen nær det produserende Brage-feltet i norsk sektor i Nordsjøen. Noreco har en eierandel på 13%. Brønnen blir nå fullført og ventes å starte produksjon i løpet av 3-4 uker.
 
-          Vi er begeistret over dette funnet ettersom det gir oss økte oljereserver og økt produksjon innen meget kort tid, uten at vi trenger å foreta ytterligere investeringer, sier administrerende direktør Scott Kerr.
Knockondo-Talisker er en del av Norecos omfattende bore- og leteprogram, hvor ni av de ti første brønnene har vært vellykkede. Knockondoo-Taliskerbrønnen ventes å produsere opp til 10 000 fat oljeekvivalenter pr dag brutto når den er settes i produksjon i november 2008, og forventes å bidra betydelig til Norecos produksjonen i 2009. Et kart og ytterligere informasjon finnes i vedlegget.
 
Fakta om Knockondoo-Taliskerbrønnen
StatoilHydro ASA, operatør av utvinningstillatelse 055, er i ferd med å avslutte boringen av plattformbrønn 31/4-A-01 AT2 i Brage området. Brønnen påviste olje i øvre deler av Brent Gruppen fra midtre jura.
 
Primært letemål for brønnen var å påvise petroleum i midtre jura reservoarbergarter. Sekundært letemål var å påvise petroleum i nedre jura bergarter. Brønnen ble boret på et prospekt bestående av to strukturer kalt "Knockandoo-Talisker" i blokk 31/4. Brønnen påviste olje i øvre deler av Brent Gruppen. Både i primært og sekundært letemål ble det påtruffet bergarter av tilfredsstillende mektighet og kvalitet.
 
Avgrensingsbrønnen viser at størrelsen på funnet trolig er innenfor usikkerhetsspennet 0,3 - 1 millioner standard kubikkmeter (Sm3) utvinnbare oljeekvivalenter.
 
Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling.
 
Det er tidligere boret tolv undersøkelsesbrønner i utvinningstillatelse 055. Utvinnings­tillatelsen ble tildelt i 4. konsesjonsrunde i 1979. Brønnen ble boret til et vertikalt dyp på 2513 meter under havflaten, og ble avsluttet i Statfjord Gruppen i nedre jura.
 
Havdypet er 137 meter. Brønnen blir nå komplettert og satt i produksjon.
 
Brønnen ble boret fra Brage plattformen.
 
For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Scott Kerr, administrerende direktør (+47 992 83 890)
Einar Gjelsvik, direktør for investorkontakt (+47 992 83 856)31/4-A-01 AT2
 

Abonner

Dokumenter og linker