Noreco gjør oljefunn i Danmark

Noreco gjør oljefunn i Danmark
Stavanger, 8. august, 2008: Norwegian Energy Company ASA (Noreco - OSE:NOR), Det er gjort et oljefunn i letebrønnen Syd Tor Pod i Danmark, hvor Noreco har en eierandel på 6.6%.
South Tor Pod brønnen fant olje i kalklag av Late Cretaceous alder. Funnet ligger ca 5 km sørøst for det produserende Syd Arne feltet i Danmark, i lisens 7/89 tildelt i 1989. Lisenshaverne vil nå vurdere funnstørrelse og produktivitet. Norecos estimat av størrelsen på prospektet før brønnen ble boret var 32 millioner fat oljeekvivalenter brutto.
-          Vi er meget fornøyd med den vellykkede Syd Tor Pod brønnen. Den er en av flere letebrønner i nærheten av våre produserende felt. Vi borer nå to leteprospekter ved Brage-feltet i Norge, og planlegger også leting rundt Siri-feltet i Danmark.  Disse  brønnene er viktige for Noreco ettersom de kan gi økt produksjon og reserver på kort sikt, sier administrerende direktør Scott Kerr.
           
Syd Tor Pod er en del av Norecos omfattende program av lete- og avgrensningsbrønner, hvor åtte av de ni første brønnene har vært vellykkede.
 
For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Scott Kerr, administrerende direktør (+47 992 83 890)
Einar Gjelsvik, direktør for investorkontakt (+47 992 83 856)
 

Abonner

Dokumenter og linker