Noreco kjøper seg inn i letebrønn på Dalsnuten

Stavanger, 23 august 2010: Norwegian Energy Company ASA (Noreco, OSE:NOR) har inngått avtale med BG Norge om å overta en 10% eierandel i letelisensen PL392 gjennom en bæreavtale av borekostnader. Lisensen inneholder Dalsnuten-prospektet som er planlagt boret i høst. 

- Transaksjonen gir Noreco en attraktiv letemulighet med borestart i nær framtid, og er på linje med vår strategi for å etablere en attraktiv leteportefølje. Denne lisensen bygger på våre eksisterende eiendeler i området, sier administrerende direktør Scott Kerr i en kommentar.

Lisens PL392 ligger i den vestlige delen av Norskehavet, vest for gassfunnet Gro, og med denne transaksjonen utvider Noreco ytterligere sin leteaktivitet i dette området. Selskapet har fra før eierandeler i flere andre lovende letelisenser i området, inkludert en 50% andel i PL520 som er lokalisert sør for Dalsnuten-prospektet. 

Dalsnuten-prospektet er målet for den første letebrønnen i PL392, som er planlagt påbegynt i høst. Hovedmålene i Dalsnuten brønnen er reservoarbergarter av Jura og Kritt alder. Operatør er A/S Norske Shell, og brønnen vil bli boret med riggen Aker Barents. Det er flere andre prospekter i lisensen. 

Avtalen forutsetter godkjennelse fra norske myndigheter og partnerne i lisensen.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Scott Kerr, administrerende direktør, +47 99 28 38 90 

Einar Gjelsvik, direktør for strategi og investorrelasjoner, +47 99 28 38 56


Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner

Dokumenter og linker