Noreco øker eierandel i Maja-lisensen

Stavanger, 27. juni 2012: Norwegian Energy Company ASA (Noreco) øker sin eierandel i Maja-lisensen (9/95) på dansk sokkel fra 12 til 16,4 prosent. Samtidig er lisensperioden forlenget med to år. Lisensen inneholder deler av Gita-funnet som ble gjort i 2009. Det planlegges nå en ny utforskingsbrønn i lisensen.

-Vi er svært fornøyd med å kunne øke eierandelen i denne lisensen. Funnet fra 2009 demonstrerer et stort ressurspotensiale, og vi ser fram til å delta i videre utforsking i dette området, sier Norecos administrerende direktør Einar Gjelsvik.

Økningen i eierandel skjer uten vederlag, og kommer som følge av at en av partnerne har trukket seg fra lisensen. Operatør for Maja-lisensen er Maersk Olie med en eierandel på 42,6 prosent. Øvrige partnere er DONG Energy med 27,3 prosent og Danoil med 13,7 prosent.

Lisensperioden for Gita-lisensen (9/06) som ligger inntil Maja-lisensen er også blitt forlenget med to år. Noreco har en eierandel på 12 prosent i Gita-lisensen.

Kontakt:
Kjetil Bakken, VP Investor Relations (+47 91 889 889)

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner