Noreco øker eierandel i norsk lisens

Stavanger, 23. mai 2008: Norwegian Energy Company ASA (OSE:NOR), Noreco øker sin eierandel i lisens PL453 S til 25%.

Noreco har inngått en avtale med Endeavour Energy Norge AS (Endeavour), hvor Endeavour overfører en 5% eierandel i lisens PL453S på norsk kontinentalsokkel til Noreco. Transaksjonen er avhengig av vanlige godkjennelser. Norecos eierandel etter transaksjonen vil være 25%.
 
Lisens PL453 S ligger i den norske delen av Nordsjøen, og har letepotensiale i dypmarine sandsteinbergarter av paleocen alder og i dypere lag. Geologien ligner på den i de produserende feltene i Siri-området i Danmark, hvor Noreco har begydelig interesse og kompetanse. Operatøren Lundin planlegger å samle inn 3D seismikk over lisensen i 2008.
 
For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Scott Kerr, administrerende direktør (+47 992 83 890)
Einar Gjelsvik, direktør for investorkontakt (+47 992 83 856)
 

Abonner