Noreco planlegger nye obligasjonslån

Stavanger, 14 oktober, 2009: Norwegian Energy Company ASA ("Noreco" eller "Selskapet" - OSE:NOR), Noreco planlegger å refinansiere selskapets eksisterende obligasjonslån NOR01 og NOR02 med to nye obligasjonslån.
 
-          Den nylig godkjente emisjonen på 1200 millioner kroner  har styrket vår finansielle stilling, og gir oss et solid fundament for verdiskapning fra vår omfattende portefølje. Den planlagte refinansieringen er i tråd med vår strategi og utvider ytterligere vår finansielle kapasitet, sier administrerende direktør i Noreco, Scott Kerr.
 
Noreco planlegger å refinansiere de to eksisterende obligasjonslånene NOR01 (NO 001037906.8) og NOR02 (NO 001037907.6) på totalt 2240 millioner kroner (tilsammen de "Eksisterende Obligasjonene"), med to nye obligasjonslån (de "Nye Obligasjonene"). De Nye Obligasjonene vil ha henholdsvis 3 og 5 års løpetid og samlet vil de Nye Obligasjonene være på minimum 1750 millioner kroner og maksimum 2000 millioner kroner.
 
De Nye Obligasjonene vil ha sikkerhet i Selskapets aksjer i Altinex ASA og Siri Holdings Ltd.
 
Det vil bli søkt om notering av de Nye Obligasjonene på Oslo Børs.
 
De Eksisterende Obligasjonene vil bli tilbakekjøpt i henhold til Selskapets tilbakekjøpsrett i de relevante låneavtalene, forbeholdt at det er mottatt tegninger for minimum 1750 millioner kroner i de Nye Obligasjonene. Melding om tilbakekjøp av de Eksisterende Obligasjonene vil bli sendt til obligasjonseierne i de Eksisterende Obligasjonene i henhold til de respektive låneavtaler.
 
Nettoprovenyet fra de Nye Obligasjonene vil bli brukt i helhet til refinansiering av de Eksisterende Obligasjonene.
 
Pareto Securities har blitt engasjert som "Sole Lead Manager" for de planlagte obligasjonslånene, mens BNP Paribas, First Securities og SEB Merchant Banking er utnevnt til "Co-Managers".
 
Kontakter:
Scott Kerr, CEO (+47 99 28 38 90)
Einar Gjelsvik, Vice President Strategy & IR (+47 99 28 38 56)
Jan Nagell, CFO (+47 99 49 72 71

Abonner