Noreco prekvalifisert som leteoperatør på Grønland

Stavanger 26.november 2009 Norwegian Energy Company ASA (Noreco - OSE:NOR), Noreco har blitt prekvalifisert som leteoperatør på Grønland i forbindelse med den planlagte lisensrunden i Baffin Bay i 2010.
 
Baffin Bay-bassenget ved Grønland er antatt å være en av de største gjenværende hydrokarbon-provinsene i verden, og USGS har estimert et teknisk utvinnbart potensiale på omkring 18 milliarder fat oljeekvivalenter. Dette potensialet er foreløpig ubekreftet, ettersom det ennå ikke har blitt gjennomført leteboring i området.
Lisensrunden for Baffin Bay 2010 dekker et område på 151,000 km2. Området er delt inn i 14 leteblokker hvor størrelsen varierer mellom 8,000 og 15,000 km2. Søknadsfristen er 1. mai 2010, og det er et kriterium for å kunne søke at minst ett av selskapene i hvert konsortium er prekvalifisert. I alt har 13 selskap søkt om prekvalifisering.
Verdiskaping gjennom letevirksomhet en viktig del av Norecos strategi. Selskapet har hittil konsentrert sin aktivitet om Nordvest-Europa. Grønland har mange likhetstrekk både med hensyn til geologi og forretningsmessige rammebetingelser.  Kombinert med det store letepotensialet gjør dette at Grønland passer godt inn i selskapets strategi.
 
 
 
 
Kontakter:
Scott Kerr , administrerende direktør (+47 99 28 38 90)
Einar Gjelsvik, direktør for strategi og investorkontakt (+47 99 28 38 56)

Abonner