Noreco publiserer årsrapport for 2008

Stavanger, 30. april 2009: Norwegian Energy Company ASA (OSE:NOR), Norecos årsrapport for 2008 publiseres i dag.
 
-Vi vil arbeide videre med å utvinne de energiressurser som finnes og jeg er overbevist om at vi med vår strategi vil kunne levere gode resultater, sier administrerende direktør Scott Kerr i en uttalelse i årsrapporten.
 
I sin årsberetning, beskriver Norecos styre høydepunktene I 2008 og utsiktene for selskapet.
 
Høydepunkter
 
Noreco oppnådde gode driftsmessige og finansielle resultater i 2008. Selskapet økte kontantstrømmen gjennom året, og hadde en reserveerstatningsrate på 145 prosent i 2008. Selskapets boreprogram hadde meget gode resultater, hvor de ni første av totalt elleve lete- og avgrensningsbrønner var vellykkede. Noreco
fortsatte å være aktive og mulighetsorienterte i asset- og M&A markedet. Oppkjøpet av Talisman Oil Denmark i juni ga ny produksjon til en lav kostnad for selskapet. Det ga også selskapet mulighet til å restrukturere kapitalbasen gjennom å tilføre ny egenkapital, øke reservebasert lånekapasitet og nedbetale obligasjonslån. Man sikret videre vekst gjennom lisensoppkjøp og tildeling av totalt 15 lisenser i lisensrundene på norsk og britisk sokkel.
 
 Utsiktene
 
Som følge av den gode utviklingen i 2008 har selskapet etablert et godt grunnlag for videre vekst. Det nye produksjonsnivået og salgsopsjonene på olje sikrer selskapet en betydelig kontantstrøm fra driften, selv med lavere oljepriser.
 
Noreco planlegger å delta i opp til åtte lete- og avgrensningsbrønner i 2009. Produksjonen for 2009 er forventet å overgå 14 000 fat oljeekvivalenter per dag. Fem av selskapets 18 funn nærmer seg utbyggingsbeslutning, hvilket vil øke reservebasen for selskapet rundt tidspunktet for innsendelse av plan for utbygging og drift. Selskapet vil fortsette å markedsføre eierandeler, og vil gjennomføre salg dersom tilbudt pris blir vurdert som tilfredsstillende for Norecos aksjonærer. Oppkjøp og fusjoner vil bli vurdert, såfremt de understøtter den strategiske retningen og skaper langsiktige verdier for aksjonærene. Noreco er bestemt på å fortsette å jobbe mot visjonen om å etablere et ledende selvstendig olje- og gasselskap i Nordsjøen.
 
 
Rapporten vil bli publisert på Noreco's hjemmeside www.noreco.com, og vil samtidlig bli sendt med epost til aksjonærer og andre som har registrert sin epost-adresse på www.noreco.com. Papirversjonen av rapporten vil bli sendt til alle aksjonærer registrert i VPS om kort tid. Andre interessenter kan sende bestilling av årsrapporten til post@noreco.com.
 
For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Scott Kerr, administrerende direktør, +47 992 83 890
Einar Gjelsvik, direktør for investorkontakt, +47 992 83 856

Abonner

Dokumenter og linker