Noreco publiserer årsrapport for 2011

Stavanger, 29. mars 2012: Norwegian Energy Company ASA (Noreco) offentliggjør i dag sin årsrapport for 2011. Årsrapporten kan lastes ned fra selskapets hjemmeside www.noreco.com eller www.newsweb.no.


Kontakt:
Kjetil Bakken, VP Investor Relations (+47 91 889 889)

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner

Dokumenter og linker