Noreco rapporterer resultat for andre kvartal 2013

Stavanger, 29. august 2013: Norwegian Energy Company ASA (Noreco) legger i dag fram resultatet for andre kvartal 2013, med en negativ EBITDA på 45 millioner kroner og et negativt nettoresultat på 504 millioner kroner.

Viktige hendelsene i andre og tredje kvartal 2013 er blant annet: :

o Huntington produksjonsstart i april mer enn dobler Norecos produksjonskapasitet. Tekniske problemer har forsinket produksjonsoppbygningen, som nå pågår.
o Dansk produksjon er stanset inntil videre på grunn av nye feil på Siri-plattformen, forventes å starte igjen i september
o Oselvar er stengt i påvente av utskiftning av en defekt kompressor på Ula-plattformen, forventes å starte igjen i september
o Gohta-brønnen ble påbegynt i juli. Boringen pågår fortsatt
o Henstand for lånevilkår knyttet til gjeldsgrad (gearing ratio) innvilget til fjerde kvartal

Driftsinntektene i andre kvartal 2013 var 246 millioner kroner, opp fra 230 millioner kroner i andre kvartal 2012. Gjennomsnittlig dagsproduksjon andre kvartal var 4 561 fat oljeekvivalenter, opp fra 4 042 fat oljeekvivalenter per dag foregående kvartal. Gjennomsnittlig realisert pris i kvartalet for olje, gass og NGL var 102,5 dollar per fat i andre kvartal 2013.

Lete- og vurderingskostnader utgjorde 119 millioner kroner i andre kvartal 2013. Dette inkluderer borekostnader for leteprospektene Scotney, Lupin og Ogna som ble avsluttet og konstatert tørre i rapporteringsperioden.

EBITDA (driftsresultat før renter, skatt, avskrivninger og nedskrivinger) i andrekvartal 2013 var negativt med 45 millioner kroner, sammenlignet med et minus 185 millioner kroner i andre kvartal 2012.

Netto resultat for andre kvartal var minus 504 millioner kroner, sammenlignet med minus 87 millioner kroner for andre kvartal 2012. Det svake nettoresultat i år skyldes blant annet nedskrivninger på til sammen 497 millioner kroner, vesentlig påvirket av en lavere forward-kurve for oljepris per 30. juni 2013.

Rapport for andre kvartal 2013 er vedlagt. Denne er også tilgjengelig på www.newsweb.no og www.noreco.com.

Noreco vil presentere resultater for andre kvartal 2013 i dag klokken 08.30. Presentasjonen vil finne sted på Felix Kurs og Konferansesenter, Bryggetorget 3, Oslo. Presentasjonen kan også følges på webcast på Norecos hjemmeside www.noreco.com.


Kontakt:

Ørjan Gjerde, CFO (0047 900 35 738)

Denne informasjonen er underlagt offentliggjøringskravene i henhold til verdipapirhandelloven § 5-12.
 

***

Om Norwegian Energy Company ASA

Noreco er et uavhengig norsk oljeselskap. Selskapets fokus er utforsking, utvikling og produksjon av olje og gass i Nordsjøregionen. Siden oppstarten i 2005 har selskapet vokst gjennom lisensrunder, vellykket utforsking og oppkjøp. Noreco har virksomhet i Norge, Danmark og Storbritannia, og har rundt 70 ansatte. Noreco er notert på Oslo Børs (ticker NOR).

For mer informasjon:
www.noreco.com

Abonner

Dokumenter og linker