Noreco rapporterer resultat for første kvartal 2011

Stavanger, 5. mai 2011: Norwegian Energy Company ASA (Noreco, OSE:NOR) legger i dag fram resultatet for første kvartal 2011, med EBITDA på 97 millioner kroner og et negativt nettoresultat på 295 millioner kroner.

Noreco hadde driftsinntekter på 547 millioner kroner i første kvartal, en økning på 14 prosent sammenlignet med første kvartal 2010, som følge av en høyere oljepris som mer enn kompenserte for fall i produksjonen. Produksjonen for kvartalet ble 10.355 fat oljeekvivalenter (foe) per dag, ned fra 11.375 foe per dag for tilsvarende periode foregående år. Gjennomsnittlig oppnådd oljepris justert for oljeprisopsjoner, lagerverdier og NGL- og gasspriser ble 103 dollar per foe, sammenlignet med 73,5 dollar i første kvartal 2010.

 

Produksjonskostnader ble 154 millioner kroner, mens utforskingskostnader kom på 203 millioner kroner som følge av at utforskingsbrønnen på Svaneøgle ikke påviste drivverdige mengder med olje eller gass. I tillegg har kostnader for utforskingsbrønnen på Ronaldo-prospektet som påløp i kvartalet blitt kostnadsført ettersom denne brønnen etter kvartalets slutt viste seg å være tørr.

 

EBITDA i første kvartal ble 97 millioner kroner, sammenlignet med 170 millioner kroner i første kvartal 2010. Skattekostnaden for kvartalet ble 140 millioner kroner, og var drevet av en økning i utsatt skatt på 272 millioner kroner knyttet til selskapets aktiviteter i Storbritannia som følge av en økning i landets skattesats for petroleumsvirksomhet fra 50 prosent til 62 prosent. Noreco fikk et netto tap på 295 millioner kroner i kvartalet, sammenlignet med et netto tap på 21 millioner kroner i første kvartal 2010.

 

Rapport og presentasjon for første kvartal 2011 er vedlagt. Disse er også tilgjengelige på www.newsweb.no og www.noreco.com.

 

Noreco presenterer resultatene for første kvartal 2011 i dag klokken 08.30 CET. Presentasjonen vil bli gitt av administrerende direktør Einar Gjelsvik og vil finne sted på Felix Kurs og Konferansesenter, Bryggetorget 3, Oslo. Presentasjonen kan også følges via webcast på www.noreco.com live og i arkivert versjon.

 

Kontakter:
Einar Gjelsvik, Administrerende direktør, +47 992 83 856
Kjetil Bakken, Direktør for strategi og investorkontakt, +47 91 889 889

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12