Noreco rapporterer resultat for første kvartal 2012

Stavanger, 24. mai 2012: Norwegian Energy Company ASA (Noreco) legger i dag fram resultatet for første kvartal 2012, med en negativ EBITDA på 185 millioner kroner og et negativt nettoresultat på 151 millioner kroner.

«Første kvartal var preget av høy investerings- og utforskingsaktivitet, samtidig som produksjonen var under normalnivå. Vi er i rute med den planlagte tredoblingen av produksjonen i 2012, og vi er i gang med det mest omfattende leteprogrammet i selskapet historie», sier Einar Gjelsvik, administrerende direktør i Noreco.

Noreco hadde driftsinntekter på 177 millioner kroner i første kvartal 2012, en nedgang på 18 prosent sammenlignet med første kvartal 2011 for videreført virksomhet. Nedgangen skyldes i all hovedsak lav produksjon i Danmark, som følge av flere vær-relaterte nedstengninger av Siri-plattformen.

Produksjonen i kvartalet var 2.898 fat oe per dag, ned fra 3.957 fat oe per dag for tilsvarende periode året før (ekskl. solgte felt). Gjennomsnittlig realisert pris i kvartalet for olje, gass og NGL, justert for resultateffekten av salgsopsjoner som utløp i kvartalet, ble 116 dollar per fat oe, mot 104 dollar per fat oe for første kvartal 2011.

Produksjonskostnader ble 73 millioner kroner, opp fra 56 millioner kroner for samme kvartal i fjor for videreført virksomhet, men ned fra 100 millioner kroner i fjerde kvartal 2011.

Letekostnader utgjorde 223 millioner kroner, noe som reflekterer to tørre brønner som ble boret i kvartalet, samt forberedelseskostnader knyttet til en tørr brønn som ble gjennomført etter kvartalets slutt.
EBITDA (driftsresultat før renter, skatt, avskrivninger og amortiseringer) i første kvartal 2012 ble negativt med 185 millioner kroner, sammenlignet med et tap på 132 millioner kroner i første kvartal 2011 for videreført virksomhet.

Resultat for perioden ble et tap på 151 millioner kroner, sammenlignet med et tap på 371 millioner kroner i første kvartal 2011 for videreført virksomhet.

Noreco overholdt alle krav til nøkkeltall under sine låneavtaler i kvartalet.

Rapport og presentasjon for første kvartal 2012 er vedlagt. Disse er også tilgjengelige på www.newsweb.no og www.noreco.com.

Noreco presenterer resultatene for første kvartal 2012 i dag klokken 08.30 CET. Presentasjonen vil bli gitt av administrerende direktør Einar Gjelsvik og vil finne sted i Shippingklubben, Haakon VIIs gate 1, Oslo. Presentasjonen kan også følges via webcast på www.noreco.com live og i arkivert versjon.

Kontakter:
Einar Gjelsvik, Administrerende direktør, +47 992 83 856
Kjetil Bakken, VP Investor Relations, +47 91 889 889

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12