Noreco rapporterer resultater for første kvartal 2010

Stavanger, 29. april 2010: Norwegian Energy Company ASA (Noreco - OSE:NOR) presenterer i dag sitt resultat for første kvartal 2010, med EBITDA på 170 millioner kroner, opp 26% fra kvartalet før, og et resultat etter skatt på -21 millioner kroner, sammenlignet med -87 millioner kroner forrige kvartal.


Olje- og gassproduksjonen i første kvartal var 11.375 fat oljeekvivalenter (oe) per dag, som var en dobling i forhold til kvartalet før. Dette skyldes at feltene Siri, Nini og Cecilie ble startet opp igjen, samt at det nye Nini Øst-feltet ble satt i drift. Gjennomsnittlig realisert pris var 74 dollar per fat oe. Totale driftsinntekter var 481 millioner kroner, inkludert 37 millioner kroner i forventet forsikringsdekning, sammenlinet med totale driftsinntekter på 322 millioner kroner i fjerde kvartal 2009.

Produksjonskostnadene kom på 121 millioner kroner, inkludert 17 millioner kroner relatert til Siri-nedstengningen. Totale letekostnader ble 123 millioner kroner, hvorav to tredeler var knyttet til den tørre Frusalen-brønnen. EBIT var 35 millioner kroner. Netto finansposter beløp seg til -121 millioner. Skatt for kvartalet ble -66 millioner kroner (inntekt).

Utsikter
Alle selskapets oljefelt er nå i produksjon. Produksjonen fra feltene i Siri-området ligger imidlertid for tiden under det fulle potensialet på grunn av kapasitetsproblemer for gasshåndtering på SIri-plattformen etter oppstarten av Nini Øst. Som følge av dette venter selskapet nå at produksjonsnivået for 2010 havner i den nedre enden av det tidligere kommuniserte estimatet på 13.000-14.000 fat oe per dag.
Oselvar-utbyggingen utvikler seg i henhold til planen, og ferdigstillelsesgraden er i øyeblikket omlag 25%. Neste milepæl er installasjonen av brønnrammer på havbunnen, som skal gjøres i løpet av sommeren 2010.

For Huntington-utbyggingen vil første milepæl være konseptvalget, som vil finne sted i løpet av andre kvartal.

Leteprogrammet for 2010 er uendret, imidlertid vil oppstartstidspunkt for hver enkelt brønn kunne bli endret avhengig av når borerigg blir tilgjengelig. Barchan-brønnen er nå ventet å bli påbegynt i fjerde kvartal. Dermed er Zidane-1 den første brønnen på programmet, planlagt påbegynt i tredje kvartal.

Første kvartal rapport og presentasjon
Rapport og presentasjon for første kvartal 2010 er vedlagt. Disse er også tilgjengelige på www.newsweb.no og www.noreco.com.

Noreco presenterer resultatene for første kvartal 2010 i dag kl 08.30 CET. Presentasjonen vil bli gitt av administrerende direktør Scott Kerr og vil finne sted på Felix Kurs og Konferansesenter, Bryggetorget 3, Oslo.

Presentasjonen kan også følges via webcast på www.noreco.com live og i arkivert versjon.

Kontakter:
Scott Kerr, administrerende direktør +47 992 83 890
Einar Gjelsvik, direktør for strategi og investorkontakt, +47 992 83 856

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12