Noreco selger Brage og Hyme

Stavanger, 24. mai 2011: Norwegian Energy Company ASA (Noreco, OSE:NOR) har inngått avtale om å selge sine eierandeler i de norske oljefeltene Brage og Hyme til Core Energy.

"Det er en strategisk prioritet for Noreco å fornye og styrke selskapets produksjonsbase, og vi er godt i gang med et omfattende investeringsprogram som vil gi oss to nye produserende felt, og som vil bidra til betydelig høyere produksjon og lavere enhetskostnader fra neste år. Brage er et av de eldste feltene i vår portefølje, mens Hyme er et funn hvor utbyggingen er nært forestående. Salget av disse feltene vil styrke Norecos finansielle stilling, og vil dessuten redusere investeringsbehovet framover. I sum ser vi denne transaksjonen som et viktig skritt på veien mot en mer balansert portefølje og en sterkere finansiell stilling," sier Einar Gjelsvik, administrerende direktør i Noreco.

Salgssummen er 85 millioner dollar etter skatt, med effektiv dato 01.01.2011. I tillegg vil det finne sted et pro et contra oppgjør når transaksjonen gjennomføres. Avtalen vil kunne medføre ytterligere betaling til Noreco dersom Plan for utbygging og drift (PUD) for andre funn i Hyme-lisensen leveres innen seks år. Transaksjonen krever godkjenning av norske myndigheter.

Brage er et oljefelt som ligger øst for Oseberg i den nordlige delen av Nordsjøen. Feltet ble funnet i 1980 og produksjonen startet i 1993 fra en integrert produksjons-, bore- og boligplattform. Noreco har en eierandel på 12,3 prosent i Brage-feltet, som opereres av Statoil. Norecos andel av produksjonen fra Brage i første kvartal 2011 var 2.818 fat oljeekvivalenter per dag.

Hyme-funnet (tidligere kalt Gygrid) ligger i lisens PL348 i Norskehavet mellom feltene Draugen og Njord. Noreco har en eierandel på 17,5 prosent i lisensen, som opereres av Statoil. En PUD ble levert til norske myndigheter 12. mai 2011 for en undervannsutbygging med tilknytning til Njord-feltet, og produksjonsstart er planlagt til første kvartal 2013.

Core Energy er et olje- og gasselskap som er etablert med sikte på å utnytte verdipotensialet i og rundt produserende olje- og gassfelt på norsk kontinentalsokkel. Selskapet er finansiert av det ledende olje- og gassfokuserte private equity selskapet HitecVision.

Kontaktpersoner:
Einar Gjelsvik, Administrerende direktør (+47 992 83 856)
Kjetil Bakken, Direktør strategi og investorkontakt (+47 91 889 889)

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner