Noreco selger gassfunn

Stavanger, 21 oktober 2011: Norwegian Energy Company (Noreco) har inngått avtale om å selge sin 20 prosents andel i lisens PL435 på Haltenbanken til OMV (Norge) AS.

Lisens PL435 inneholder gassfunnet Zidane-1 som ble påvist i 2010. Dette funnet er estimert til å inneholde mellom 5 og 18 milliarder standard kubikkmeter med utvinnbar gass. Det er planlagt en ny utforskingsbrønn kalt Zidane-2 i lisensen senere i år.

Noreco vil motta en betaling på 180 millioner kroner ved gjennomføring av transaksjonen. Som ledd i avtalen er Noreco også berettiget til en volumavhengig tilleggsbetaling dersom det gjennom et funn på Zidane-2 blir påvist kommersielt utvinnbare hydrokarboner utover nærmere angitte volumer. Dette betingede beløpet blir eventuelt betalt ved godkjenning av en Plan for Utbygging og Drift (PUD) som omfatter Zidane-2.

Transaksjonen krever godkjenning av norske myndigheter.

Kontakt:
Einar Gjelsvik, CEO (+47 992 83 856)
Kjetil Bakken, VP Investor Relations (+47 91 889 889)

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner