Noreco selger seg ut av Oman og Tyskland (pressemelding 9. november 2007)

 
Noreco (Norwegian Energy Company ASA) selger sin virksomhet i Oman til Tethys Oil AB for 2 millioner US dollar. Noreco har videre bestemt seg for å ikke fornye sine lisenser i Tyskland.
 
- Etter at vi kjøpte Altinex har vi vært tydelige på at vi ønsket å selge ikke-kjernevirksomhet. Denne jobben er nå fullført. Med disse transaksjonene har vi nå konsentrert porteføljen vår på oppstrøms olje- og gassaktivitet i Nordsjøen, sier administrerende direktør Scott Kerr.

Konkret har Norecos datterselskap Altinex Oil Denmark A/S inngått avtale om å selge sin 50% eierandel i blokk 3 og blokk 4 i Oman for 2 millioner US dollar i kontanter til Tethys Oil AB. Avtalen er avhengig av godkjenning. Etter at transaksjonen er gjennomført vil ikke Noreco ha noe virksomhet eller forpliktelser i Oman.
 
Noreco har også bestemt seg for å ikke fornye lisensene B20 008/64 og B20 008/69på den tyske kontinentalsokkelen. Disse utløp 31. oktober 2007. Etter dette har ikke Noreco noen virksomhet eller eierandeler i Tyskland.

- Vi er meget fornøyde med å ha foretatt disse salgene samtidig som vi har arbeidet med en aggressiv vekststrategi og forberedt oss på børsnotering, sier administrerende direktør Scott Kerr.
 
For ytterligere informasjon:
Scott Kerr, administrerende direktør (+47 992 83 890)
 
Thor Arne Olsen, direktør for forretningsutvikling (+47 992 83 855)
 
Einar Gjelsvik, direktør for investorkontakt  (+47 992 83 856)
 
 

Abonner