Noreco selger Siri

Stavanger, 25. juli 2011: Norwegian Energy Company (Noreco) har inngått avtale om å selge sine eierandeler i Siri-feltet i Danmark til DONG Energy.

 

Avtalen omfatter Norecos 50 prosent eierandel i lisens 6/95 i Danmark, og prisen er avtalt til 13 millioner dollar med effektiv dato 1. juli 2011. Norecos eierskap i satelittfeltene Nini Øst, Nini og Cecilie påvirkes ikke. Som et ledd i avtalen vil Noreco ikke kunne bli belastet for historiske eller fremtidige kostnader knyttet til den permanente reparasjonsløsningen for Siri. Disse kostnadene er estimert til totalt to milliarder danske kroner.

 

Noreco beholder retten til å selge sine eierandeler i Siri til andre kjøpere til en høyere pris fram til 30. august. Noreco beholder også alle eksisterende og fremtidige forsikringskrav knyttet til skaden på caissonstrukturen på Siri-plattformen, samt et skattemessig avskrivningsgrunnlag i Altinex Oil Denmark på 26 millioner dollar. Transaksjonen krever godkjennelse fra danske myndigheter.

 

"Denne avtalen er positiv for Noreco fordi den fjerner en betydelig usikkerhet som har vært knyttet til forholdene rundt Siri. Vi vet nå at Noreco ikke vil ta del i de fremtidige investeringene på Siri. Vi vet også at operatøren DONG Energy vil ta alle nødvendige skritt for å sikre fortsatt drift på Siri, noe som Noreco vil dra nytte av som partner i satelittfeltene Nini Øst, Nini og Cecilie," sier Einar Gjelsvik, administrerende direktør i Noreco.

 

Hvis Noreco ikke selger sine eierandeler i Siri til andre kjøpere, kan det forventes at transaksjonen blir gjennomført i tredje kvartal 2011. I så fall kan det forventes en negativ resultateffekt i tredje kvartal på omlag 60 millioner dollar etter skatt.

 

Noreco har for tiden god likviditet. Som følge av denne transaksjonen og dens innvirkning på selskapets lånebetingelser, vil selskapet fortsette med å styrke sin langsiktige finansiering, og vil herunder også vurdere ytterligere salg av eiendeler.

 

Siri-feltet ligger i den danske delen av Nordsjøen, og oljeproduksjonen startet i 1999. Siri-plattformen benyttes også til prosessering og eksport av olje fra satelittfeltene Nini Øst, Nini og Cecilie. DONG Energy er operatør for alle fire feltene. Norecos andel av gjenværende reserver i Siri-feltet var 5,8 millioner fat olje per 31.12.2010. Gjennom første halvår 2011 har Norecos andel av produksjonen fra Siri-feltet i snitt vært 1.764 fat per dag.

 

Kontakt:
Einar Gjelsvik, Administrerende direktør (+47 992 83 856)
Kjetil Bakken, Direktør for Strategi og Investorkontakt (+47 91 889 889)


Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner