Noreco tilbakeviser rykter

Stavanger, 30 September 2008: Norwegian Energy Company ASA (Noreco - OSE:NOR),  
Noreco fortsetter å være meget aktiv i arbeidet med å styre virksomheten og gjeldsposisjonen. Noreco har høy oljeproduksjon, og har tilstrekkelig med kontanter til å drive selskapet  og møte sine gjeldsforplikter, og Noreco er ikke - og venter ikke - å komme i brudd med noen finansielle eller andre gjeldsforpliktelser.
 
- Det har versert rykter i markedet den seneste tiden om Norecos gjeldsforpliktelser. Vi kommenterer normalt aldri rykter, men denne gangen har omfanget blitt så stort at vi mener det er riktig å informere markedet, sier konsernsjef Scott Kerr.
 
- Vi foretar løpende gjennomgang av alle relevante finansielle gjeldsforpliktelser, og jeg kan bekrefte at Noreco verken har brutt eller venter å bryte noen finansielle gjeldsforpliktelser eller andre gjeldsforpliktelser. Noreco har vært i dialog i går med Norsk Tillitsmann, som bekrefter Norecos posisjon i forhold til obligasjonene, sier Kerr.

I tredje kvartal har Noreco benyttet noe av selskapets kontantbeholdning til å redusere gjeld. Ved utgangen av tredje kvartal vil Noreco rutinemessig gjennomgå alle selskapets finansielle gjeldsforpliktelser knyttet til obligasjonene og rapportere til Norsk Tillitsmann i henhold til betingelsene til det enkelte obligasjonslån.
 
- Noreco har en sterk produksjon, oljeprisen er fremdeles høy og vi har tilstrekkelig med kontanter, og vår viktigste melding i dag er at vi har fleksibilitet til å møte våre forpliktelser, sier Kerr.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Scott Kerr, CEO (+47 992 83 890)
Einar Gjelsvik, Vice President Investor Relations (+47 992 83 856)
Jan Nagell, CFO (+47 994 97 271)
 

Abonner