Noreco tildelt to lisenser i 26. runde på britisk sektor

Stavanger, 28. oktober 2010: Norwegian Energy Company ASA (Noreco, OSE:NOR) er tildelt to lisenser, inkludert ett operatørskap i den 26. konsesjonsrunden på britisk kontinentalsokkel der søknadsfristen var 28. april 2010.


The Department of Energy and Climate Change (DECC) har tildelt Noreco to lisenser, én som operatør i Kvadrant 14 i nordlige deler av Nordsjøen og én som partner i blokk 16/23 nær grensen mellom Storbritannia og Norge. Kvadrant 14 inneholder prospekter og funn av reservoarer av Jura og lavere Kritt alder nær Claymore feltet, mens blokk 16/23 er av Jura alder

Arbeidsplanen for lisensene inneholder i første fase kjøp av seismikk eller reprosessering av eksisterende data før det avklares om det skal bores brønner eller ikke.

 

De tildelte lisenser kommer i tillegg til Norecos eksisterende feltportefølje på britisk sektor, som inneholder Huntington-feltet under utbygging samt fem letelisenser.

 

For ytterligere informasjon:

Scott Kerr, CEO (+47 992 83 890)
Kjetil Bakken, Investor Relations Manager (+47 91 889 889)

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner