Noreco tildelt tre lisenser i TFO 2010

Stavanger, 19. januar 2011: Norwegian Energy Company ASA (Noreco, OSE:NOR) har blitt tildelt tre nye lisenser i forbindelse med Tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) for 2011 i Norge. 

- Vi er svært fornøyde med denne tildelingen, som bidrar til fortsatt ekspansjon for Noreco på norsk kontinentalsokkel. De nye lisensene representerer verdifulle tillegg til vårt utforskingsprogram i tiden som kommer, sier administrerende direktør Scott Kerr.

Den nye lisensen PL348B dekker en forlengelse av den eksisterende lisens PL348, som inneholder Gygrid-funnet og hvor ytterligere utforskingsmuligheter er identifisert.

Lisens PL360B ligger inntil PL360 og inneholder en del av Lupin-prospektet hvor en utforskingsbrønn planlegges for boring i år.

Den tredje tildelte lisensen er PL591, som ligger i blokkene 6507/8, 9 og 11. De identifiserte prospektene er av midt-jura alder (fangstgruppen). Spring Energy er operatør med 60 prosent eierandel, mens Noreco har de resterende 40 prosent. Området inneholder flere kartlagte prospekter med et brutto potensiale på mer enn 100 millioner fat oljeekvivalenter.

 

Kontaktpersoner:

Scott Kerr, administrerende direktør. (+47 992 83 890)

Kjetil Bakken, Investor Relations Manager (+47 918 89 889)

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner