Noreco vurderer å utstede ny obligasjon

Stavanger, 30. Mars 2011: Norwegian Energy Company ASA (Noreco, OSE: NOR) vurderer å utstede en ny sikret obligasjon med forfall i April 2016.

 

Lånevolumet vil være minimum NOK 550 millioner, men ikke mer enn NOK 600 millioner. Nettoprovenyet fra den foreslåtte obligasjonsemisjonen vil bli brukt til (i) finansiering av Norecos andel av kostnadene relatert til utbyggingen av Oselvar og (ii) andre petroleumsaktiviteter på norsk kontinentalsokkel.

 

First Securities og Pareto Securities er joint managers og SEB Merchant Banking er co-manager for den foreslåtte obligasjonsemisjonen.

 

For mer informasjon, vennligst kontakt:
Rebekka Glasser Herlofsen, CFO (+47 916 60 269)
Kjetil Bakken, VP Strategy and Investor Relations (+47 91 889 889)

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner