Notering av lån på Oslo Børs

Stavanger, 9. februar 2010: Norwegian Energy Company ASA ("Noreco" - OSE:NOR). De to nye obligasjonslånene på tilsammen 2000 millioner kroner som ble utstedt i november i fjor blir notert på Oslo Børs fra og med i dag.

Lånets navn: NORECO ASA 09/14 12,90% C
Ticker: NOR04
ISIN: NO0010548449
Lånebeløp: NOK 1250 mill
Forfallsdato: 20.11.2014
Rente: 12,90%
Rentebærende f.o.m: 20.11.2009

Lånets navn: NORECO ASA 09/12 FRN C
Ticker: NOR03
ISIN: NO0010548431
Lånebeløp: NOK 750 mill
Forfallsdato: 20.11.2012
Rente: 9,96%
Rentebærende f.o.m: 20.11.2009

 

Ytterligere informasjon er tilgjengelig i prospekt godkjent av Oslo Børs, tilgjengelig på www.noreco.com

Abonner