Ny dato for publisering av rapport for tredje kvartal 2014

Stavanger, 14. november 2014: Norwegian Energy Company ASA har besluttet å utsette offentliggjøringen av delårsrapporten for tredje kvartal fra 18. november til 28. november 2014.

Årsaken til endringen er den pågående gjennomgangen av tilgjengelige og langsiktige finansieringsløsninger for selskapet. Se for øvrig børsmelding datert 15. oktober 2014.

***
Kontakt:
Tommy Sundt, finansdirektør. Tlf.: 0047 992 83 900

Eller e-post: investorrelations@noreco.com

Denne informasjonen er underlagt offentliggjøringskravene i henhold til verdipapirhandelloven § 5-12.

Om Norwegian Energy Company ASA

Noreco er et uavhengig norsk oljeselskap. Selskapets fokus er utforsking, utvikling og produksjon av olje og gass i Nordsjøregionen. Siden oppstarten i 2005 har selskapet vokst gjennom lisensrunder, utforsking og oppkjøp. Noreco har virksomhet i Norge, Danmark og Storbritannia, og har 53 ansatte. Noreco er notert på Oslo Børs (ticker NOR). For mer informasjon: www.noreco.com

Abonner