Nye medlemmer til nominasjonskomitéen

Stavanger, 6. november 2014: I etterkant av den ekstraordinære generalforsamlingen i Norwegian Energy Company ASA (Noreco) 27. oktober 2014 har Tom Henning Slethei og Ole Rettedal meddelt at de fratrer sine verv i selskapets nominasjonskomité.

Styret har bedt Morten Garman som gjenværende medlem i komitéen om i samråd med styret å identifisere og nominere to nye kandidater. Det er foreløpig ikke bestemt når en ny generalforsamling skal innkalles for valg av medlemmer til nominasjonskomitéen.

Kontakt:
E-post: investorrelations@noreco.com

Abonner