Nytt olje- og gassfunn for Noreco

Stavanger 08. juli 2009: Norwegian Energy Company ASA (Noreco - OSE:NOR), Noreco annonserer olje og gassfunn i Grosbeak prospektet i Nordsjøen, hvor Noreco har en 20% eierandel.
 
- Grosbeak er et svært lovende funn som er viktig for Noreco, sier Lars Fosvold, direktør for leteaktiviteter i Noreco.
 
Det ble gjort funn av hydrokarboner i begge målene for brønnen. Foreløpige volumer i Grosbeakfunnet er estimert til mellom 35 og 190 millioner fat utvinnbare oljeekvivalenter
 
- De vellykkede resultatene fra denne brønnen har økt sannsynligheten for ytterligere funn i lisensen, og det totale ressurspotensialet i lisensen for Noreco er over 100 millioner fat utvinnbare oljeekvivalenter netto, sier Lars Fosvold.
 
I tillegg til Grosbeak inneholder lisensen 4 hovedprospekt samt 7 mindre prospekter. Det totale volumpotensialet i de gjenværende fire hovedprospektene er betydelig, og estimert til å kunne være opp mot 375 millioner fat utvinnbare oleekvivalenter brutto. Noreco har også en 20% eierandel i nabolisensen PL417 og er derfor godt posisjonert i dette prospektive området, se vedlagte kart. Lisensen ligger nær eksisterende infrastruktur.
 
Grosbeakbrønnen er del av Noreco`s utvalgte leteboringsprogram, som fokuserer på letebrønner som har høyt verdiskapningspotensial for Noreco. Noreco har gjort tre funn i 2009, Gita i Danmark, og Gygrid i Norskehavet og Grosbeak som ble annonsert i dag. Neste brønn vil være i den Noreco opererte utvinningstillatelsen 412 hvor Tasta prospektet skal bores (se vedlegg). Borestart ventes i august i år og resultater forventes innen utgangen av 3. kvartal 2009.
 
Fakta om letebrønnen Grosbeak, 35/12-2:
Grosbeak ligger i utvinningstillatelse 378, hvor Noreco har en 20% eierandel og Wintershall Norge ASA er operatør. Utvinningstillatelse 378 ble tildelt i TFO2005 og Grosbeak er den første letebrønnen i lisensen.
 
35/12-2 ble boret til et vertikalt dyp av 2512 meter under havflaten og ble avsluttet i Rannochformasjonen i midtre jura bergarter. Brønnene ble boret på 360 meters havdyp av boreinnretningen Songa Delta.
 
Målet for brønnen var å teste hydrokarbonpotensialet i Sognefjord- og Fensfjordformasjonen i øvre jura bergarter og i Brentgruppen i midtre jura bergarter. 35/12-2 brønnen påviste olje og gass i Sognefjordformasjonen og olje i Brentgruppen. Et omfattende datainnsamlingsprogram ble gjennomført.
 
For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Scott Kerr, administrerende direktør (+47 992 83 890)
Einar Gjelsvik, direktør for investorkontakt (+47 992 83 856)

Abonner