Nytt oljefunn for Noreco

Stavanger, 20 August, 2008: Norwegian Energy Company ASA (Noreco - OSE:NOR), Noreco har fått bekreftet et nytt oljefunn etter leteboring på Ipswichprospektet i Norge. Funnet er i samme lisens som Oselvarfunnet hvor en vellykket avgrensningsbrønn ble fullført tidligere i år. Noreco eier 15% av begge funn.

- Boreresultatene fra Ipswichprospektet er lovende. Det er imidlertid for tidlig å konkludere med størrelsen av funnet. Vi vil foreta ytterligere analyse av resultatene fra brønnene og prospektiviteten i området, sier administrerende direktør Scott Kerr.
 
Norecos estimater før prøveboringen var på 24 millioner fat oljeekvivalenter. I tillegg til Oselvar- og Ipswichfunnene er det betydelig letepotensial i lisens 274.
 
- Ipswich er den niende brønnen i vårt omfattende lete- og avgrensningsprogram. Hittil har vi hatt suksess med åtte av disse, og vi vil gjennomføre flere interessante prøveboringer i tiden fremover, fortsetter Kerr.
 
Fakta om letebrønnen:
DONG E&P Norge har gjennomført boring av en letebrønn 1/3-11 og sidesteg 1/3-11 T2 på Ipswichprospektet sør for Oselvarfunnet i den sørlige delen av Nordsjøen. Brønnene påviste olje i bergarter av paleocen alder.
 
Brønnen ble ikke testet, men funnet i hovedbrønnen ble videre undersøkt med en sidestegsboring hvor kjernetagning og innsamling av væske og trykkprøver ble foretatt. Boringen ble utført med boreinnretningen Mærsk Guardian på 72 meters vanndyp. Hovedbrønnen ble boret til 3232 meter og sidesteget til 3465 m under havflaten, og begge ble avsluttet i bergarter av tidlig paleocen alder. Brønnene har påvist minst 60 m oljekolonne med reservoaregenskaper sammenlignbare med Oselvar. Det er nødvendig med videre vurderinger/undersøkelser for å fastslå om funnet er kommersielt.
 
Bakgrunnsinformasjon:
Noreco kjøpte 15% av utvinningstillatelse 274 fra Revus i 2007. De andre rettighetshaverne i lisensen er Dong E&P Norge AS (40% og operatør), PA Resources Norway AS (30%), and Revus Energy AS (15 %). Oselvar funnet  (1/3-6) ble gjort av Elf Petroleum Norge i 1991, og ligger 20 km vest for Gydafeltet i den sørlige delen av Nordsjøen. Resultatene fra Oselvar ble annonsert tidligere i år, og påviste olje/kondensat og assosiert gas og testet 4920 fat oljeekvivalenter per dag i en produksjonstest. Ipswich er lokalisert ca 5 km sør for Oselvar.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Scott Kerr, administrerende direktør (+47 992 83 890)
Einar Gjelsvik, direktør for Investor Relations (+47 992 83 856)

Abonner

Dokumenter og linker