Økte leteressurser for Noreco

  
Stavanger, 13. mai 2009: Norwegian Energy Company ASA (Noreco - OSE:NOR), De fem tildelingene til Noreco i 20. konsesjonsrunde vil øke selskapets riskede leteressurser med ca 50 prosent.
 
Noreco ble tildelt fem av totalt 21 lisenser i den 20. konsesjonsrunden. Bare StatoilHydro fikk tildelt flere lisenser. Alle lisenser som ble tildelt Noreco ligger i Norskehavet, og gir nye, spennende boremuligheter til Norecos portefølje og tildelingene vil øke selskapets riskede leteressurser med mer enn 200  millioner fat oljeekvivalenter. Norecos riskede ressurser før tildelingen var i overkant av 450 millioner fat oljeekvivalenter.
 
-          Vi er svært godt fornøyd med lisensene vi ble tildelt, og ser frem til å møte våre nye lisenspartnere for å planlegge leteaktivitetene for disse spennende mulighetene, sier direktør for leteaktiviteter i Noreco, Lars Fosvold.
 
En presentasjon av lisensene, samt et oppdatert kart over Norecos lisensportefølje er vedlagt.
 
For nærmere informasjon vennligst kontakt
Scott Kerr, administrerende direktør, +47 992 83 890
Einar Gjelsvik, direktør for investorkontakt, +47 992 83 856