Olje- og gassproduksjon i andre kvartal

Stavanger, 8. juli 2009: Norwegian Energy Company ASA (Noreco -  OSE:NOR), Norecos produksjon i andre kvartal 2009 var 11 500 fat oljeekvivalenter per dag.
 
Produksjonen i juni var påvirket av den planlagte årlige vedlikeholdsstansen på Brage feltet (ca 14 dager) og feltene i Siri området i Danmark (ca 5 dager).  Alle feltene er nå tilbake i full produksjon.
 
Produksjonen i første halvdel av 2009 var 12 550 fat oljeekvivalenter per dag. Produksjonen i andre halvdel av året er forventet å øke som en følge av oppstart av nye brønner og et det nye feltet Nini Øst. Utbyggingen av Nini Øst feltet går etter planen, og vil øke Norecos produksjon med mer enn 3000 fat per dag når feltet starter produksjon i andre halvdel av 2009. Hovedrisiki og muligheter knyttet til Norecos produksjonsguiding for 2009 er oppstart av Nini Øst, regularitet på feltene, og boring av produksjonsbrønner.
 
Oppnådd pris for andre kvartal og første halvår av 2009 var hhv 60 dollar og 58 dollar per fat oljeekvivalent.. De oppnådde prisene reflekterer Norecos oljesalgsopsjoner på 50 og 75 dollar per fat i tillegg til justeringer for verdi av lager, NGL- og gasspriser.
 
Produksjonsvolumene er foreløpige og det tas forbehold om justeringer, endelige allokeringer mellom felt, kvalitetsjusteringer og priser.
 
 
For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Scott Kerr, administrerende direktør (+47 992 83 890)
Einar Gjelsvik, direktør for investorkontakt (+47 992 83 856)

Abonner