Operasjonell oppdatering

Stavanger, 14. februar 2013: Norwegian Energy Company ASA (Noreco) ønsker å gi følgende oppdatering om selskapets aktiviteter.

Noreco meldte i går om en vellykket plassering av et nytt usikret obligasjonslån på 300 millioner kroner. Rasjonalet for transaksjonen var å benytte et godt obligasjonsmarked til å skape fleksibilitet og styrke selskapets likviditetsbuffer. Obligasjonen forfaller i 2016 og renten er 10,5 prosent. Norecos langsiktige målsetting om å redusere gjeldsgrad og finansielle kostnader står ved lag, og selskapets plan er å ta viktige skritt mot denne målsettingen i 2013.

Huntington-feltet forventes å komme i produksjon i løpet av første kvartal 2013. De gjenstående aktivitetene fram mot produksjonsstart er nå påbegynt. Disse aktivitetene består av subsea tilkobling og testing, samt ferdigstillelse og innkjøring av produksjonsplattformen.

Oppstarten av Huntington vil, sammen med forbedret regularitet på de eksisterende produserende feltene, bidra til en betydelig produksjonsvekst for Noreco i 2013.

Noreco er for tiden involvert i to letebrønner. Boringen av brønnen på Ogna-prospektet i Norge, med Lundin som operatør, startet i januar og pågår fremdeles. Scotney-brønnen på britisk sokkel, med Suncor som operatør, forventes å bli påbegynt i løpet av de nærmeste dagene. Etter dette vil den neste brønnen på Norecos leteprogram være Lupin-brønnen på norsk sokkel, med Statoil som operatør, hvor forventet borestart nå er i mars måned.

Noreco har nylig publisert sin årlige reserverapport, som viser samlede påviste og sannsynlige (2P) olje- og gassreserver ved slutten av 2012 på 21,9 millioner fat oe, noe som representerer en liten underliggende økning fra foregående år etter justering for produksjonen i 2012.

Som meldt den 25. januar i år har prosessen med Finanstilsynet nå blitt fullført. Noreco vil korrigere regnskapstallene for 2011, noe som også vil påvirke tidligere rapporterte kvartalstall for 2012. Korreksjonene har ingen kontanteffekt og har ingen konsekvenser for selskapets finansielle stilling.


Kontakt:

Kjetil Bakken, Investor Relations Manager ( +47 91 889 889)

Denne informasjonen er underlagt offentliggjøringskravene i henhold til verdipapirhandelloven § 5-12.
 

Om Norwegian Energy Company ASA

Noreco er et uavhengig norsk oljeselskap. Selskapets fokus er utforsking, utvikling og produksjon av olje og gass i Nordsjøregionen. Siden oppstarten i 2005 har selskapet vokst gjennom lisensrunder, vellykket utforsking og oppkjøp. Noreco har virksomhet i Norge, Danmark og Storbritannia, og har rundt 70 ansatte. Noreco er notert på Oslo Børs (ticker NOR).

For mer informasjon:
www.noreco.com

Abonner