Oppdatering

Stavanger, 18 Juli 2013: Norwegian Energy Company ASA ("Noreco" eller "Selskapet") offentliggjør med dette følgende oppdatering, inkludert en oppdatering på Huntington produksjonsopptrapping, Oselvar produksjonsstatus og øvrig operasjonell oppdatering.

Huntington
Produksjonsraten fra Huntington feltet har gradvis forbedret seg etterhvert som ferdigstillelsen av gassbehandlingsanleggene på FPSO’en går fremover. Etter en periode med stabil drift er det nåværende produksjonsvolumet, i følge operatøren, på ca. 24.000 fat olje per dag (fod), og i tillegg 19 millioner standard kubikkfot gass (samlet ca 27.400 fat oljeekvivalenter per dag (foed)). Noreco sin andel av dette er 5.480 foed.

Produksjonssystemene, inkludert gass eksport, har operert stabilt slik at operatøren på kort sikt forventer at minimum dette produksjonsvolumet vil fortsette. Det understrekes imidlertid at mulighetene for mindre produksjonsstanser, som følge av spesifikke deler av prosessanlegget fortsatt ferdigstilles og kalibreres, er til stede.

Kun en av to høytrykkskompressorer (B-toget) er foreløpig i drift. Vibrasjonsutfordringene på A-toget er fortsatt et fokusområde for operatøren, og man går nå gjennom en re-balanseringsprosedyre for gassturbinen. Det forventes at A-toget vil være klar til drift i løpet av noen få uker.

Parallelt med dette fortsetter operatøren arbeidet med å finjustere prosessanlegget med tanke på å øke produksjonen ut over 24.000 fod. Det kan imidlertid ikke garanteres at en slik økning er mulig uten ferdigstillelse av A-toget, som nevnt over.

Så snart full gasskompresjonskapasitet er tilgjengelig, vil imidlertid produksjonsvolumene bygges opp til de forventede 30.000 fat olje per dag.

Det er foretatt tre vellykkede utskipninger med olje fra Huntington, totalt mer enn 500.000 fat olje. I tillegg er det planlagt en fjerde utskipning, som vil overstige 200.000 fat olje, den 20. juli 2013.

Eierandelene i Huntington feltet er som følger; E.ON E&P UK Ltd. (25% operatør), Premier Oil plc (40%), Noreco Oil UK (20%), og Iona Energy Inc. (15%).

Danske felt
Produksjonen fra Nini, Nini Øst og Cecilie feltene er midlertidig nedstengt, som følge av en rutinemessig sikkerhetsforanstaltning hvor operatøren av vertsplattformen Siri (DONG Energy) sjekker avvik funnet i forbindelse med inspeksjon av en avstiver under vann. Ytterligere informasjon er ventet fra operatøren i løpet av få dager.

Lulita feltet er fortsatt nedstengt etter at reparasjonen av en nødstengningsventil i Harald gasseksportrøret ikke var vellykket. Operatøren (Maersk) estimerer at det vil ta 5-10 uker å reparere denne feilen og igjen starte opp produksjonen.

Oselvar
Fjerning av avleiringer i vannbehandlingsanlegget på vertsplattformen Ula har tatt lenger tid enn forventet. Oselvar feltet vil i henhold til operatøren på Ula (BP) forbli nedstengt til ca. 24. juli.

Kontakt:
Ørjan Gjerde, Finansdirektør. Tel.: +47 900 35 738

Abonner