Oppdatering

Stavanger, 25. juli 2013 – Det vises til melding datert 18. juli i år. Noreco har mottatt oppdatert informasjon som følger, vedrørende feltene Nini, Nini Øst, Cecilie og Oselvar.

Som tidligere rapportert har operatøren på Siri-feltet på dansk sokkel informert Noreco om at feltet vil være stengt i en periode framover. Noreco har ingen eierinteresser i selve Siri-feltet og installasjonene der. Olje fra feltene Nini, Nini Øst og Cecilie der Noreco er medeier, blir imidlertid normalt prosessert, lagret og fraktet med tankskip fra plattformen på Siri-feltet. Inntil videre er produksjonen derfor også stengt på Nini, Nini Øst og Cecilie. Norecos andel av samlet produksjon fra de tre feltene var 2 893 fat olje per dag i første halvår i år.

Operatøren på Siri-feltet opplyser nå at det er oppdaget en ny sprekk i en støttevegg på innsiden av sponson tanken (støttestruktur for stigerør forbundet med lagringstank) på Siri-plattformen, og at denne må utbedres. Operatøren arbeider med å starte opp driften igjen så hurtig som mulig men har i dag ikke noen opplysninger om når dette kan forventes å skje.

Som tidligere rapportert har produksjonen på Oselvar-feltet på norsk sokkel vært stengt siden slutten av mai som følge av planlagt vedlikehold på Ekofisk og Ula. Oppstart har vært noe forsinket, men operatøren antar nå at det kan skje kommende helg.

Kontakt:
Ørjan Gjerde, Finansdirektør. Tlf.: +47 900 35 738

Denne informasjonen er underlagt offentliggjøringskravene i henhold til verdipapirhandelloven § 5-12.

***

Om Norwegian Energy Company ASA
Noreco er et uavhengig norsk oljeselskap. Selskapets fokus er utforsking, utvikling og produksjon av olje og gass i Nordsjøregionen. Siden oppstarten i 2005 har selskapet vokst gjennom lisensrunder, vellykket utforsking og oppkjøp. Noreco har virksomhet i Norge, Danmark og Storbritannia, og har rundt 70 ansatte. Noreco er notert på Oslo Børs (ticker NOR). For mer informasjon: www.noreco.com.

Abonner

Dokumenter og linker