Oppdatering angående salg av Oselvar og Enoch

Stavanger, 3. mars 2011: Norwegian Energy Company (Noreco) meldte i september 2010 om en avtale om salg av sine andeler i de norske oljefeltene Oselvar og Enoch til Marubeni Corporation. Partene har nå blitt informert om at kjøperen foreløpig ikke tilfredsstiller de nødvendige krav som gjelder for lisenhavere på norsk kontinentalsokkel.

 

Godkjennelse fra relevante norske myndigheter er en av betingelsene for salgsavtalen, og transaksjonen har derfor ennå ikke blitt gjennomført. I henhold til salgsavtalen forhandler partene nå for å finne alternative løsninger.

 

Oselvar er et olje- og gassfelt under utbygging, og ligger i lisens PL274 og PL274CS i den sydlige del av Nordsjøen. Noreco har en eierandel i feltet på 15 prosent, som representerer olje- og gassreserver på 8,1 millioner fat oljeekvivalenter (foe). Produksjonen forventes å starte opp i fjerde kvartal 2011. Lisens PL274 inneholder også et annet funn kalt Ipswich.

 

Enoch er et oljefelt som ligger i den midtre del av Nordsjøen, på grensen mellom Norge og Storbritannia. Noreco eier 4,36 prosent av feltet gjennom sin 21,8 prosent andel i lisens PL048D. Oljereservene i feltet var ved årsskiftet anslått til 0,3 millioner foe.

 

Marubeni er et av de største japanske handelshusene med forretningsvirksomhet innenfor mange ulike sektorer, herunder energi, matvarer, metall- og mineralressurser, produksjonsanlegg og maskineri, kjemikalier, treforedling, transportmaskineri, livsstil, informasjonsteknologi, kraft- og infrastrukturprosjekter, finans, logistikk & IT, og eiendomsutvikling. Selskapets virksomhet er verdensomspennende, med 118 kontorer i 71 land. Energi er et av selskapets fokusområder og Marubeni har fra før eierandeler i olje- og gassfelt i Storbritannia, USA, Qatar, India og Sakhalin.

For mer informasjon, vennligst kontakt:
Rune Martinsen, direktør for strategi og investorkontakt (+47 992 83 853)
Kjetil Bakken, investor relations manager (+47 91 889 889)

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner