Ordinær generalforsamling i Noreco - Nominasjonskomiteens innstilling til styre

 
Stavanger 20. mai 2009: Norwegian Energy Company ASA (Noreco, OSE:NOR) Det vises til innkalling til ordinær generalforsamling i Noreco, datert 12. mai 2009. Vedlagt er Nominasjonskomiteens forslag til styre samt fullmaktsskjema som kan benyttes av aksjonærer som ikke kan møte personlig.
 
For ytterligere informasjon vennligst kontakt.
Einar Gjelsvik direktør for investorkontakt  (+47 992 83 856)