Oslo Børs - NOR06 - Nytt lån til notering 11.7.2011

Nytt lån til notering på Oslo Børs 11.07.2011

 

Lånets Navn: NORECO ASA 11/16 10,25% C
Ticker: NOR06
ISIN: NO0010606320
Segment: OBOC
Sektor: OBC1
Hjemstat: NO
Handelsvaluta: NOK
Lånebeløp: 275 mill, lukket lån
Forfallsdato: 27.4.2016
Rente: 10,25% p.a.
Rentebærende f.o.m.: 27.4.2011
DOL Classification Group (liste): Industry Bonds (OI)
Tilretteleggere: First Securities, Pareto Securities,
SEB Merchant Banking

 

Oslo Børs har mottatt godkjent prospekt for ovennevnte lån. Prospektet er tilgjengelig på låntakers hjemmeside http://www.noreco.no], tilretteleggers hjemmesider [http://www.first.no] og markedsplassens hjemmeside [http://www.oslobors.no].

Abonner