Oslo Børs - NOR07 - Nytt lån til notering 11.7.2011

Nytt lån til notering på Oslo Børs 11.07.2011
 
Lånets Navn: NORECO ASA 11/16 FRN C
Ticker: NOR07
ISIN: NO0010606338
Segment: OBOC
Sektor: OBC1
Hjemstat: NO
Handelsvaluta: NOK
Lånebeløp: 325 mill, lukket lån
Forfallsdato: 27.4.2016
Rente: 8,72% p.a. (3 mnd NIBOR + 6,00% p.a.)
Rentebærende f.o.m.: 27.4.2011
DOL Classification Group (liste): Industry Bonds (OI)
Tilretteleggere: First Securities, Pareto Securities,
SEB Merchant Banking
 
Oslo Børs har mottatt godkjent prospekt for ovennevnte lån. Prospektet er tilgjengelig på låntakers hjemmeside [http://www.noreco.no], tilretteleggers hjemmesider [http://www.first.no] og markedsplassens hjemmeside [http://www.oslobors.no].

Abonner