Påminnelse – ekstraordinær generalforsamling 27. mars 2015

Stavanger, 24, mars 2015: Det vises til tidligere melding 6. mars 2015 vedrørende innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Norwegian Energy Company ASA 27. mars kl 12:00. Hovedformålet med den ekstraordinære generalforsamlingen er å utnevne et nytt styre som kan reflektere den nye aksjonærsammensetningen etter konvertering av obligasjonsgjeld som er gjennomført i dag.

Aksjonærer, herunder obligasjonseiere som vil motta aksjer i dag som del av gjeldskonverteringen, som ønsker å delta i generalforsamlingen må melde fra til Selskapet innen 26. mars 2015 kl 16.00
norsk tid. Påmeldings- og fullmaktsskjemaer som kan benyttes er vedlagt her.

Kontakt:
Geir Arne Drangeid, IR-kontakt. Tlf.: +47 913 10 458

***

Om Norwegian Energy Company ASA

Noreco er et uavhengig norsk oljeselskap. Selskapets fokus er utforsking, utvikling og produksjon av olje og gass i Nordsjøregionen. Siden oppstarten i 2005 har selskapet vokst gjennom lisensrunder, utforsking og oppkjøp. Noreco har virksomhet i Norge, Danmark og Storbritannia, og har 47 ansatte. Noreco er notert på Oslo Børs (ticker NOR). For mer informasjon: www.noreco.com

Abonner