Produksjon april 2008

Stavanger, 6. mai 2008: Norwegian Energy Company ASA (OSE:NOR),
Norecos olje, gass og NGL produksjon for april 2008 var 11 100 fat
oljeekvivalenter per dag.  Gjennomsnittlig oppnådd pris for måneden
var 105 dollar per fat. I begynnelsen av mai satte Noreco en ny prisrekord for salg av olje på 116 dollar per fat.
 
Den daglige produksjonen på 11 100 fat inkluderer ingen volumer fra Norecos nylige oppkjøp av Talisman Oil Denmark Limited som er forventet å bli formelt gjennomført innen juni 2008.
 
Produksjonen i april var sterk fra selskapets sju produserende felt. På Brage-feltet i Norge er produksjonen fortsatt høy, delvis på grunn av god produksjon fra den nylig kompletterte Bowmore brønnen. På Siri-feltet i Danmark var bruttoproduksjonen i april ca 8 100 fat per dag. Noreco har i dag 20% eierandel i Siri, og vil ha 50% etter gjennomføringen av oppkjøpet nevnt ovenfor. Den første av to produksjonsbrønner på Siri i år er iferd med å bli komplettert, og produksjon er ventet å starte straks.
 
Produksjonen for de første fire månedene av året er over plan, og selskapet vil vurdere produksjonsnivået over de neste par månedene før en eventuell endring av guiding på produksjon for 2008 blir gjort.
 
Oljeprisen er fortsatt sterk, og gjennomsnittsprisen per fat oppnådd for måneden var 105 dollar.
I begynnelsen av mai satte selskapet en ny prisrekord for salg av olje per fat på 116 dollar per fat.
 
Produksjonsvolumene er foreløpige og det tas forbehold om justeringer, endelige allokeringer mellom felt, kvalitetsjusteringer og priser. Den angitte prisen per fat er etter per fat oljeekvivalenter og kostnader forbundet med salgsopsjoner.
 
For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Scott Kerr, administrerende direktør (+47 992 83 890)
Einar Gjelsvik, direktør for investorkontakt (+47 992 83 856)

Abonner