Produksjon april 2012

Stavanger, 4. mai 2012: Norwegian Energy Company (Noreco) produserte 4.584 fat oljeekvivalenter (oe) per dag i april 2012. Netto realisert pris i april var 115 dollar per fat oe, justert for oljeprisopsjoner, lagerverdier, NGL- og gasspriser.

Produksjon per felt, april 2012 (fat oe per dag):
Nini Øst - 2.212
Oselvar - 948
Cecilie - 589
Nini - 510
Lulita - 309
Enoch - 17

Produksjonen fra Oselvar-feltet startet i midten av april fra én brønn, mens brønn nummer to ble startet opp mot slutten av måneden. En tredje brønn vil bli ferdigstilt og satt i produksjon i sommer.

Enoch-feltet er nedstengt i påvente av vedlikeholdsarbeid, og produksjonstallet skyldes lagerjusteringer.

Produksjonsvolumene er foreløpige og selskapet tar forbehold om justeringer, endelige allokeringer mellom felt, kvalitetsjusteringer og priser.

Kontakt:
Kjetil Bakken, VP Investor Relations (+47 91 889 889)

 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner