Produksjon august 2011

Stavanger, 6. september 2011: Norwegian Energy Company ASA (Noreco) produserte 3.995 fat oljeekvivalenter (oe) per dag i august 2011. Netto realisert pris var 110 dollar per fat oe, justert for oljeprisopsjoner, lagerverdier, NGL- og gasspriser.

Produksjon per felt (fat oe):
Nini Øst - 2.287
Nini - 950
Cecilie - 354
Lulita - 338
Enoch - 66

Produksjonen fra Nini Øst, Nini og Cecilie foregår for tiden direkte til tankskip i påvente av reparasjon av et stigerør på Siri-plattformen. Dette medfører noe redusert regularitet i produksjonen fra disse feltene.

Noreco inngikk i juli en avtale om å selge sin andel i Siri-feltet til DONG Energy med økonomisk effekt fra 1. juli 2011. Videre inngikk selskapet i august en avtale om å selge sin andel i Syd Arne-feltet til Hess med verdsettelsesdato 1. januar 2011. Produksjonen fra disse feltene er derfor ikke lenger inkludert i den månedlige produksjonsrapporten.

Produksjonsvolumene er foreløpige og selskapet tar forbehold om justeringer, endelige allokeringer mellom felt, kvalitetsjusteringer og priser.

Kontakt:
Kjetil Bakken, VP Investor Relations (+47 91 889 889)

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner