Produksjon desember 2010

Stavanger, 6. januar 2011: Norwegian Energy Company ASA (Noreco, OSE:NOR) produserte 9.950 fat oljeekvivalenter (oe) per dag i desember 2010. For året 2010 ble gjennomsnittlig produksjon 11.275 fat oe per dag. Netto realisert pris i desember var 91 dollar per fat oe, justert for oljeprisopsjoner, lagerverdier og NGL- og gasspriser.  

Samlet produksjon fra de fire feltene i Siri-området i desember var omlag 13.500 fat oe per dag (4.825 fat oe netto til Noreco). Reparasjonsforsøket på produksjonsbrønnen SCB-1 ga ikke det ønskede resultat, og operatøren vurderer nå nye tiltak for å få brønnen tilbake i produksjon. Norecos nettoproduksjon per felt: Siri 1.600, Nini East 1.775, Nini 1.125 og Cecilie 325 fat per dag. 

Brage produserte rundt 26.500 fat oe per dag (3.225 netto) i desember. Boringen av brønn A-14 A (Arran), som er en kombinert utforskings- og produksjonsbrønn i Brent-formasjonen, ble påbegynt i desember.  

Syd Arne produserte rundt 24.500 fat oe per dag (1.600 netto).  

Netto produksjon til Noreco fra feltene Lulita og Enoch var 150 fat oe per dag hver.

Produksjonsvolumene er foreløpige og selskapet tar forbehold om justeringer, endelige allokeringer mellom felt, kvalitetsjusteringer og priser.

 

Kontaktpersoner:
Scott Kerr, administrerende direktør (+47 99 28 38 90)
Kjetil Bakken, investor relations manager (+47 91 889 889)

 Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner