Produksjon februar 2012

Stavanger, 5. mars 2012: Norwegian Energy Company (Noreco) produserte 2.944 fat oljeekvivalenter (oe) per dag i februar 2012. Netto realisert pris var 115 dollar per fat oe, justert for oljeprisopsjoner, lagerverdier, NGL- og gasspriser.
 

Produksjon per felt (fat oe):
Nini Øst - 1.949
Nini - 495
Cecilie - 201
Lulita - 280
Enoch - 19

Produksjonsvolumene er foreløpige og selskapet tar forbehold om justeringer, endelige allokeringer mellom felt, kvalitetsjusteringer og priser.

Kontakt:
Kjetil Bakken, VP Investor Relations (+47 91 889 889)

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner