Produksjon februar 2014

Stavanger, 4. mars 2014: Norwegian Energy Company (Noreco) produserte i gjennomsnitt 8 692 fat oljeekvivalenter (oe) per dag i februar 2014. Netto realisert pris i februar var 102,9 dollar per fat oe (108,9 dollar per fat råolje) justert for lagerendringer, NGL- og gasspriser.

Produksjon per felt i februar 2014 (januar 2014 i parentes):
Alle produksjonsvolumer er oppgitt i fat oe per dag.

Huntington – 5 701 (2 766)
Cecilie – 0 (0)
Nini – 2 245 (0)
Oselvar – 414 (620)
Lulita – 332 (368)
Enoch – 0 (0)
Totalt – 8 692 (3 754)

Norecos produksjonsrate har vært svært god i februar, i hovedsak som følge av høy produksjonsrate og oppetid på Huntington, og høy produksjonsrate på Nini feltet.

Huntington-produksjonen lå i snitt på rundt 28 000 foe per dag (5 600 foe per dag netto til Noreco), med kun korte perioder med ingen eller redusert volum, hovedsakelig på grunn av værforhold.

Produksjon fra Nini (som består av Nini og Nini Øst) startet opp igjen tidlig i februar etter en nedstengningsperiode på i overkant av seks måneder. Trykket i reservoaret har i denne perioden bygget seg opp. Det har medført høy produksjonsrate ved oppstart («flush produksjon»), hvorav noen dager over 4 000 fat oe per dag netto til Noreco.

Som tidligere opplyst er det ventet at regularitet og produksjon fra Nini-feltet vil være lavere enn før nedstengingen. Den midlertidige løsningen baserer seg på produksjon direkte til tankskip og er dermed mer utsatt for vind- og bølgeforhold. Danske myndigheter har godkjent denne midlertidige produksjonsløsningen frem til 1. april 2014. Søknad om forlengelse ble levert 18. februar 2014.

I følge operatøren DONG Energy, er det ikke ventet at Cecilie-feltet vil være tilbake i produksjon før sent i andre kvartal.

Oselvar produserte stabilt over 700 fat oe per dag netto til Noreco inntil produksjonen måtte stanses i 12 dager som følge av tekniske problemer relatert til flammetårnet på Ula plattformen.

Lulita-feltet produserte hovedsakelig som forventet, og gjenoppstart på Enoch-feltet er som tidligere redegjort for planlagt for andre kvartal.


Kontakt:

Ørjan Gjerde, CFO (0047 900 35 738)

Denne informasjonen er underlagt offentliggjøringskravene i henhold til verdipapirhandelloven § 5-12.
 

***

Om Norwegian Energy Company ASA

Noreco er et uavhengig norsk oljeselskap. Selskapets fokus er utforsking, utvikling og produksjon av olje og gass i Nordsjøregionen. Siden oppstarten i 2005 har selskapet vokst gjennom lisensrunder, vellykket utforsking og oppkjøp. Noreco har virksomhet i Norge, Danmark og Storbritannia, og har rundt 55 ansatte. Noreco er notert på Oslo Børs (ticker NOR).

For mer informasjon:
www.noreco.com

Abonner