Produksjon i august 2010

Stavanger, 7. september 2010, Norwegian Energy Company ASA (Noreco, OSE:NOR): Norecos olje- og gassproduksjon i august 2010 var 10.475 fat oljeekvivalenter (oe) per dag. Netto realisert pris var 74 dollar per fat oe, justert for oljeprisopsjoner, lagerverdier og NGL- og gasspriser. 


Total produksjon fra de fire feltene i Siri-området i august var 16.700 fat oe per dag (6.000 fat oe netto til Noreco). Produksjonsbrønnen SCB-1 er fortsatt nedstengt i påvente av reparasjonsarbeid som er berammet til oktober.

Brage produserte 23.000 fat oe per dag (2.900 netto), ned fra juli grunnet redusert regularitet og fortsatt nedgang fra Bowmore-brønnen.

Syd Arne produksjonen var 19.000 fat per dag (1.250 netto), på linje med forrige måned.

Netto produksjon til Noreco fra feltene Enoch og Lulita var henholdsvis 150 og 175 fat oe per dag.

Produksjonsvolumene er foreløpige og selskapet tar forbehold om justeringer, endelige allokeringer mellom felt, kvalitetsjusteringer og priser.

Kontaktpersoner:
Scott Kerr, administrerende direktør (+47 99 28 38 90)
Kjetil Bakken, investor relations manager (+47 91 889 889)

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner