Produksjon i januar

Stavanger, 5. februar 2008: Norwegian Energy Company ASA (Noreco -  OSE:NOR), Oljeselskapet Norecos produksjon i desember var  13 700 fat oljeekvivalenter per dag.
 
-          De gode resultatene fra våre sju produserende felt fortsetter, og den underliggende produksjonen i januar var på det samme høye nivået vi har etablert de siste månedene, sier administrende direktør i Noreco, Scott Kerr.
 
Noreco har i løpet av de siste månedene etablert et nytt nivå for selskapets oljeproduksjon på over 15 000 fat oljeekvivalenter per dag. Den underliggende produksjonen i januar er på dette nivået etter justeringer for vedlikehold og nedstengninger. I januar ble produksjonen på Brage feltet betydelig redusert i en uke på grunn av nødvendig vedlikehold, produksjonen på prossesseringsplatformen på Siri-feltet var nedstengt i fire dager og Enoch-feltet hadde noen nedstengninger. Alle feltene er nå tilbake i normal produksjon.
 
Produksjonen i januar var opp 41% sammenlignet med samme måned i fjor.
 
Olje ble solgt til 41 dollar per fat i januar (før justeringer for salgsopsjoner). Noreco har salgsopsjoner på 50 og 75 dollar per fat, og gjennomsnittsprisen per fat oljeekvivalenter oppnådd for måneden vil bli justert for salgsopsjoner i tillegg til justeringer for verdi av lager, NGL- og gasspriser.
 
Produksjonsvolumene er foreløpige og det tas forbehold om justeringer, endelige allokeringer mellom felt, kvalitetsjusteringer og priser.
 
For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Scott Kerr, administrerende direktør (+47 992 83 890)
Einar Gjelsvik, direktør for investorkontakt (+47 992 83 856)

Abonner