Produksjon i juli 2010

Stavanger, 5. august 2010, Norwegian Energy Company ASA (Noreco, OSE:NOR): Norecos olje- og gassproduksjon i juli 2010 var 11.375 fat oljeekvivalenter (oe) per dag. Netto realisert pris var 73,75 dollar per fat oe, justert for oljeprisopsjoner, lagerverdier og NGL- og gasspriser.

Total produksjon fra de fire feltene i Siri-området i juli var 15.950 fat oe per dag (5.875 fat oe netto til Noreco). Produksjonsbrønnen SCB-1 på Siri-feltet er fortsatt stengt i påvente av reparasjon av en sikkerhetsventil. Produksjonsnivået på Siri-feltet ble dermed 4.125 fat per dag (2.075 netto). Nini Øst leverte 7.625 fat per dag (2.275 netto). Nini produserte 3.350 fat per dag (1.000 netto), mens Cecilie produserte 875 fat per dag (525 netto).

Brage produserte 31.400 fat oe per dag (3.775 netto) i juli. De første tegnene til vannproduksjon fra Bowmore-segmentet ble observert mot slutten av andre kvartal, og i løpet av juli har dette tiltatt. Gassinjeksjon er gjenopptatt i juli for å stimulere oljeutvinningen fra Sognefjord-formasjonen. Den kortsiktige virkningen av dette er imidlertid redusert tilgjengelighet av gass for salg. Boring av en ny produksjonsbrønn pågår og er ventet å bli sluttført i andre halvdel av 2010.

Syd Arne produksjonen var 18.750 fat per dag (1.225 netto). Dette er noe lavere enn forrige måned og skyldes utsatte brønnintervensjoner under den pågående produksjonsboringen på feltet. De nye brønnene er ventet å komme i produksjon i oktober.

Netto produksjon til Noreco fra feltene Enoch og Lulita var henholdsvis 200 og 300 fat oe per dag.

Produksjonsvolumene er foreløpige og selskapet tar forbehold om justeringer, endelige allokeringer mellom felt, kvalitetsjusteringer og priser.


Kontaktpersoner:
Scott Kerr, administrerende direktør (+47 99 28 38 90)

Kjetil Bakken, investor relations manager (+47 91 889 889)

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner