Produksjon i oktober i tråd med økt guiding

Stavanger, 5. november 2008: Norwegian Energy Company ASA (Noreco - OSE:NOR), Norecos olje, gass og NGL produksjon i oktober var 13 300 fat oljeekvivalenter per dag.

 - Vi fortsetter vår høye produksjon , og produksjonen i oktober er i tråd med vår guiding, sier administrerende direktør Scott Kerr.

Noreco økte sin guiding for 2008 produksjon 23. oktober 2008. Produksjonen fra porteføljen på sju produserende felt var 13 300 fat oljeekvivalenter per dag (boe) i oktober 2008, i tråd med guidingen.. Den sterke produksjonen er et resultat av god underliggende produksjon fra feltene. Feltene i Siri-området (Siri, Nini and Cecilie) gjennomførte i oktober en sju dagers vedlikeholdsstans i henhold til plan. I tillegg har det vært en ikke planlagt nedstegning på Enoch feltet på 11 dager i oktober. På Brage ble det funnet olje i Knockandoo-Taliskerbrønnen. Brønnen blir nå komplettert og ventes å starte produksjon i løpet av to uker.

Olje ble solgt til 67 dollar per fat i september. Noreco har salgsopsjoner på 75 dollar per fat, og gjennomsnittsprisen per fat oljeekvivalenter oppnådd for måneden vil bli justert for disse salgsopsjonene i tillegg til justeringer for verdi av oljelager, NGL- og gasspriser.
Produksjonsvolumene er foreløpige og det tas forbehold om justeringer, endelige allokeringer mellom felt, kvalitetsjusteringer og priser.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Scott Kerr, administrerende direktør (+47 992 83 890)
Einar Gjelsvik, direktør for investorkontakt (+47 992 83 856

Abonner