Produksjon i september 2010

Stavanger, 5. oktober 2010, Norwegian Energy Company ASA (Noreco, OSE:NOR): Norecos olje- og gassproduksjon i september 2010 var 8.800 fat oljeekvivalenter (oe) per dag. Netto realisert pris var 77 dollar per fat oe, justert for oljeprisopsjoner, lagerverdier og NGL- og gasspriser. 

Total produksjon fra de fire feltene i Siri-området i september var 14.850 fat oe per dag (5.325 fat oe netto til Noreco). Produksjonsbrønnen SCB-1 som har vært stengt siden april blir nå reparert og forventes å komme i produksjon i løpet av oktober. Den planlagte oppgraderingen av en kompressor på Siri-plattformen ventes nå utført i januar (tidligere desember). 

Brage produserte i gjennomsnitt rundt 15.000 fat oe per dag (1.900 netto) i september. Feltets gassproduksjon har vært redusert siden august på grunn av kompressorproblemer. Produksjonen var nedstengt fra 22. september til 3. oktober for overhaling av kompressoren. 

Syd Arne produserte 16.600 fat per dag (1.100 netto). De to nye produksjonsbrønnene er i ferd med å bli komplettert, og begge ventes å bli satt i produksjon i løpet av fjerde kvartal. 

Netto produksjon til Noreco fra feltene Enoch og Lulita var henholdsvis 125 og 350 fat oe per dag. 

Produksjonsvolumene er foreløpige og selskapet tar forbehold om justeringer, endelige allokeringer mellom felt, kvalitetsjusteringer og priser. 

Kontaktpersoner:
Scott Kerr, administrerende direktør (+47 99 28 38 90)
Kjetil Bakken, investor relations manager (+47 91 889 889)

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner