Produksjon juni 2012

Stavanger, 6. juli 2012: Norwegian Energy Company (Noreco) produserte 4.330 fat oljeekvivalenter (oe) per dag i juni 2012. Netto realisert pris i juni var 87 dollar per fat oe, justert for oljeprisopsjoner, lagerverdier, NGL- og gasspriser. For andre kvartal 2012 ble produksjonen 4.317 fat oe per dag, med en gjennomsnittlig netto realisert pris på 97 dollar per fat oe.

Produksjon per felt, juni 2012 (fat oe per dag):
Nini Øst - 2.139
Nini - 760
Cecilie - 614
Oselvar - 566
Lulita - 251
Enoch - 0

Oselvar var nedstengt i 20 dager i forbindelse med avsluttende arbeid knyttet til oppstart av feltet.

Produksjonsvolumene er foreløpige og selskapet tar forbehold om justeringer, endelige allokeringer mellom felt, kvalitetsjusteringer og priser.

Kontakt:
Kjetil Bakken, VP Investor Relations (+47 91 889 889)

 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner