Produksjon juni 2014

Stavanger, 8. juli 2014: Norwegian Energy Company (Noreco) produserte i gjennomsnitt 7 350 fat oljeekvivalenter (oe) per dag i juni 2014. Netto realisert pris i juni var 103,5 dollar per fat oe (111,5 dollar per fat råolje) justert for lagerendringer, NGL- og gasspriser.

For andre kvartal 2014 var produksjonen 5 763 (6 965 i Q1) fat oe per dag og gjennomsnittlig netto realisert pris var 101,5 dollar per fat oe (110,8 dollar per fat råolje).

Produksjon per felt i juni 2014 (mai 2014 i parentes)
Alle produksjonsvolumer er oppgitt i fat oe per dag.

Huntington – 4 390 (2 845)
Cecilie – 39 (0)
Nini –  2 305 (928)
Oselvar – 615 (522)
Lulita – 0 (263)
Enoch – 0 (0)
Totalt –   7 350 (4 558)

Huntington feltet hadde stabil produksjon gjennom juni med en daglig produksjon som økte fra forrige måned, men fortsatt under platånivå på 6 400 fat oe per dag. Sommerens vedlikeholdsprogram på gasseksportanlegget CATS er godt i gang. Disse arbeidene er planlagt ferdigstilt i august, slik som tidligere opplyst. Programmet har resultert i periodevise produksjonsrestriksjoner, som også kan forventes gjennom den resterende perioden. En ikke planlagt nedstengning av plattformsystemene den 26. juni resulterte i en periode med ingen eller svært lav produksjon mens kompressorene om bord startet opp igjen. Denne problemstillingen ble løst i går ettermiddag, og produksjonsnivået øker.

Produksjonen på Nini feltet ble gjenopptatt i juni etter en planlagt nedstengning i mai. Mot slutten av måneden startet også Cecilie-feltet opp igjen, men produksjonen er fortsatt ustabil og på et lavt nivå. Den midlertidige produksjonsløsningen på Siri området, som innebærer produksjon direkte til tankbåt, vil også fremover være sensitiv for værforhold, men fungerer fortsatt bedre en opprinnelig antatt.

Oselvar-feltet produserte bra og uten noen vesentlige hendelser gjennom juni. Lulita feltet ble stengt ned i juni som følge av planlagt årlig vedlikehold på eksportløsningen gjennom Harald og Tyra feltene, og den planlagte sommernedstengningen på Harald. Operatøren forventer at feltet vil gjenoppta produksjonen i midten av juli.

I følge operatøren på Enoch-feltet forventes nå produksjonen å gjenopptas mot slutten av tredje, eller tidlig i fjerde kvartal.


Kontakt:

Ørjan Gjerde, Finansdirektør, Tlf.: 0047 900 35 738

Denne informasjonen er underlagt offentliggjøringskravene i henhold til verdipapirhandelloven § 5-12.
 

***

Om Norwegian Energy Company ASA

Noreco er et uavhengig norsk oljeselskap. Selskapets fokus er utforsking, utvikling og produksjon av olje og gass i Nordsjøregionen. Siden oppstarten i 2005 har selskapet vokst gjennom lisensrunder, vellykket utforsking og oppkjøp. Noreco har virksomhet i Norge, Danmark og Storbritannia, og har rundt 55 ansatte. Noreco er notert på Oslo Børs (ticker NOR).

For mer informasjon:
www.noreco.com

Abonner